ไท่อันถัง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (泰安堂医药中心) เปิดให้บริการรักษาโรคโดยใช้ศาสตร์การแพทย์จีน คลินิกตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 สนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพ ติดต่อ 098-931-2266 (แมะชีพจร-ยาจีน) , 080-896-6566 (ทุยหนา-จัดกระดูก-ฝังเข็ม-ครอบแก้ว) กรุณาโทรนัดคิวล่วงหน้า ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook taiantang

มีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility)

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) หรือภาวะมีลูกยาก คือ ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 วัน โดยไม่คุมกำเนิดอย่างน้อย 1 ปี ภาวะดังกล่าวถือเป็นปัญหาของคู่รักที่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือปัจจัยอื่นรวมกันอันส่งผลต่อการตั้งครรภ์ โดยสาเหตุของภาวะมีลูกยากที่เกิดจากผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 33 เกิดจากผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 33 และเกิดจากทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือเกิดจากปัจจัยอื่นที่ระบุไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 33 เช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะปล่อยไข่ออกมาจากรังไข่ เพื่อรับการปฏิสนธิจากอสุจิของเพศชาย ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะเคลื่อนตัวจากท่อนำไข่ไปฝังตัวที่มดลูก ผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ อายุ 35 ปีขึ้นไป และไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 6 เดือนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักอย่างสม่ำเสมอ ควรเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหามีลูกยาก ส่วนผู้ชายที่ประสบภาวะมีลูกยากจะได้รับการตรวจภาวะดังกล่าวด้วยวิธีการทางการแพทย์หลายอย่าง รวมทั้งตรวจอสุจิในห้องทดลองด้วย เพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้สามารถมีลูกได้

อาการมีบุตรยาก

ผู้ที่ประสบภาวะมีบุตรยากจะไม่สามารถมีลูกหรือตั้งครรภ์ได้ โดยภาวะนี้อาจไม่ปรากฏอาการอื่นออกมาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ชายและผู้หญิงที่ประสบภาวะมีบุตรยากอาจปรากฏสัญญาณบางอย่างจากการทำงานของร่างกายที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงอาจมีประจำเดือนไม่ปกติหรือไม่มีประจำเดือนเลย ส่วนผู้ชายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกาย เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนที่งอกขึ้นมา หรือระบบร่างกายที่กระตุ้นแรงขับทางเพศเกิดความผิดปกติ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสบภาวะมีบุตรยากควรพบแพทย์ เพื่อขอคำปรึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

ผู้หญิงที่ประสบภาวะมีบุตรยาก
 • อายุ 35-40 ปี โดยพยายามมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเพื่อตั้งครรภ์เป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่มีรอบเดือนเลย
 • ปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรง
 • มีประวัติประสบภาวะมีลูกยาก
 • ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) หรือติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Inflammatory Disease: PID)
 • เคยแท้งมาแล้วหลายครั้ง
 • เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง
ผู้ชายที่ประสบภาวะมีบุตรยาก
 • มีจำนวนอสุจิน้อยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ
 • มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอัณฑะ ต่อมลูกหมาก หรือปัญหาทางเพศ
 • เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง
 • ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele) โดยอัณฑะจะมีขนาดเล็กหรือถุงอัณฑะบวมขึ้น
 • มีบุคคลในครอบครัวที่ประสบภาวะมีลูกยาก

สาเหตุมีลูกยาก

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งครรภ์หรือมีลูกเกิดจากกระบวนการตกไข่และกระบวนการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ภาวะมีลูกยากอาจปรากฏตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากของผู้หญิงและผู้ชายจะแตกต่างกัน ดังนี้

สาเหตุมีลูกยากของผู้หญิง

1.ปัญหาที่ส่งผลต่อการตกไข่ ผู้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออาจตกไข่ได้ยาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)
 • ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
 • ความผิดปกติของไฮโปทาลามัส (Hypothamus) และต่อมใต้สมอง (Pituitary Glands
 • ประจำเดือนไม่มาจากความเครียด (Functional Hypothalamic Amenorrhea: FHA)
 • ภาวะตกไข่น้อยลง (Diminished Ovarian Reserve: DOR)
 • รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด (Premature Ovarian Insufficiency: POI)
 • วัยทอง
 • ท่อนำไข่ตัน (Tubal Patency)
 • การติดเชื้อที่อุ้งเชิงกราน
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

2.ความผิดปกติของมดลูกหรือปากมดลูก

 • เนื้องอกมดลูก
 • ปัญหาเกี่ยวกับมูกที่ปากมดลูก

สาเหตุมีลูกยากของผู้ชาย

ความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานหรือการผลิตอสุจิ

 • การติดเชื้อที่อัณฑะ
 • มะเร็งอัณฑะ
 • ภาวะลูกอัณฑะไม่ลงถุง (Undescended Testicles)
 • หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele) ความผิดปกติเกี่ยวกับอัณฑะที่มีมาแต่กำเนิด
 • การเข้ารับผ่าตัดอัณฑะ
 • การได้รับบาดเจ็บที่อัณฑะ โดยอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลง

ปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิ

 • หลั่งเร็ว (Premature Ejaculation)
 • หลั่งช้า (Delayed Ejaculation)
 • หลั่งย้อนทาง (Retrograde Ejaculation)

ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

 • ภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ (Hypogonadism)
 • ความผิดปกติของไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง
 • การทำหมัน
ปัจจัยอื่นๆ

นอกจากนี้ ภาวะมีลูกยากมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้สูงทั้งในผู้หญิงและผู้ชายนั้น ประกอบด้วย

 • อายุ
 • การใช้ยาหรือสารเสพติด
 • น้ำหนักตัว
 • การออกกำลังกาย
การป้องกันการมีบุตรยาก
 • ภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม คู่รักยังมีโอกาสมีลูกได้ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ช่วงที่ฝ่ายหญิงตกไข่ โดยควรเริ่มมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 5 วันก่อนตกไข่ ไปจนถึงหลังวันที่ตกไข่ ทั้งนี้ ภาวะมีลูกยากที่เกิดจากสาเหตุอื่น สามารถป้องกันได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
 • หยุดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ส่งผลต่อสมรรถภาพในการเจริญพันธุ์
 • เลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เช่น กัญชา หรือโคเคน
 • ลดปริมาณการได้รับคาเฟอีน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ควรหักโหมออกกำลังกายมากเกินไป ทั้งนี้ การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นคุณภาพของอสุจิ และเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้น
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมน และนำไปสู่ภาวะมีลูกยากได้
 • เลี่ยงอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงมาก หรือสถานที่ที่เต็มไปด้วยสารพิษ เนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลต่อการผลิตอสุจิ
 • จำกัดการใช้ยาที่ทำให้มีลูกยาก ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ใช้ยาดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งไม่ควรหยุดใช้ยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เพื่อลดความเครียดในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com/มีลูกยาก


ไท่อันถัง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

1095 หมู่บ้านสินทวี ซอยพระรามสอง ที่ 43

ถนนพระรามสอง แขวงจอมทอง

เขตบางมด กรุงเทพ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษา/ติดต่อสอบถาม/นัดคิว

098-931-2266

080-896-6566

@taiantang (มี @ ด้วยนะคะ)

หมอแมะ ยาจีน คลินิกแพทย์จีนไท่อันถัง พระราม2-ตรวจชีพจร สมุนไพรจีน

Copyright © 2019-2024 www.ไท่อันถังคลินิกแพทย์จีน.com All Rights Reserved