ไท่อันถัง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (泰安堂医药中心) เปิดให้บริการรักษาโรคโดยใช้ศาสตร์การแพทย์จีน คลินิกตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 สนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพ ติดต่อ 098-931-2266 (แมะชีพจร-ยาจีน) , 080-896-6566 (ทุยหนา-จัดกระดูก-ฝังเข็ม-ครอบแก้ว) กรุณาโทรนัดคิวล่วงหน้า ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook taiantang

กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง

อ่อนเพลีย (Fatigue)

อ่อนเพลีย (Fatigue) เป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจหรือขาดพลังงาน สาเหตุที่พบบ่อยคือ โรคประจำตัวที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก หรือเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น ขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เพียงพอ

หากพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่อ่อนแอ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

อาการอ่อนเพลีย

อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างที่อธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โดยเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนแอ หรือหมดแรง อาการอ่อนเพลียอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด หรือภาวะโลหิตจาง อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจตื้น หรือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ ภาวะปัสสาวะมาก (Polyuria) ดื่มน้ำมากผิดปกติ (Polydypsia) หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ผู้ป่วยภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย คือ รู้สึกหนาว ผิวแห้งและผมเปราะ
สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย

สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยการดำเนินชีวิต ภาวะทางสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยการดำเนินชีวิต

 • ดื่มเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติดเป็นประจำ
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป
 • ออกกำลังกายหนักเกินไป
 • ทำงานหนักเกินไป
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ขาดการนอนหลับ
 • อาการเจ็ตแล็ก (Jet lag)
 • มีนิสัยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
 • มีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วน
 • ใช้ยารักษาโรคบางอย่าง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยารักษาอาการซึมเศร้า และยากล่อมประสาท
 • อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียด
 • เบื่อหน่าย หรือกำลังเศร้าโศก

ภาวะทางสุขภาพ อาการอ่อนเพลียที่เป็นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลกระทบจากการใช้ยารักษาโรค หรือวิธีบำบัดรักษาโรค หรือเป็นสัญญาณของภาวะทางสุขภาพ ได้แก่

 • อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)
 • การติดเชื้อหรือการอักเสบเรื้อรัง
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • ภาวะโลหิตจาง
 • ภาวะตับวายเฉียบพลัน
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคเมราลเจีย พาเรสเธทิคา (Meralgia Paresthetica)
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
 • ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • โรคอ้วน
 • โรคมะเร็ง
 • การตั้งครรภ์
 • มีอาการเจ็บปวดนานต่อเนื่อง
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • การกินสารพิษเข้าไป
 • การใช้ยารักษาและการรักษาโรค เช่น เคมีบำบัด ฉายรังสี ยาแก้ปวด ยาโรคหัวใจ และยารักษาอาการซึมเศร้า

ปัญหาสุขภาพจิต อาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคทางจิต เช่น

 • โรควิตกกังวล
 • โรคเครียด
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล (Seasonal Affective Depression)

การป้องกันอาการอ่อนเพลีย

อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่มีความรุนแรง ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนี้

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่หากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามาก อาจออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยการเดินระยะสั้น
 • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรับประทานอย่างพอเหมาะ โดยไม่ควรข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้า
 • ดื่มน้ำอย่างพอเหมาะ ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ควรเผชิญหน้าและแก้ไข้ปัญหา ไม่ควรเพิกเฉยและหนีปัญหา อาจปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
 • หาทางจัดการกับความเครียดและทำงานในปริมาณที่เหมาะสม
 • หาเวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อให้ผ่อนคลาย เช่น การเล่นโยคะ
 • หลีกเลี่ยงการบริโถคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอ่อนเพลีย ควรได้รับการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ เพราะหากไม่ได้รับการรักษา อาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจมากขึ้นได้

กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังกับแพทย์แผนจีน

กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังจัดอยู่ในกลุ่มอาการพร่องหรืออ่อนแอ คือเลือดลมปราณไม่เพียงพอ ยินหยางขาดสมดุล สมดุลในอวัยวะต่างๆเสื่อมถอย ลักษณะเด่นของอาการมักมีอาการอ่อนเพลียง่าย เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่มโหยอาการ ร่างกายไม่สดชื่น สมองไม่ปลอดโปร่ง เวียนศรีษะ บางรายพบมีไข้ต่ำๆ ไม่เจริญอาหาร นอนไม่หลับ ตื่นมาสมองไม่กะปรี้กะเปร่า เหงื่อออกง่าย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือสมดุลนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไป

ในทางการแพทย์จีนจะรักษาโดยเน้นบำรุงเลือดและลมปราณ ปรับสมดุลยินหยาง ควบคู่กับเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้แข็งแรง

ขอบคุณที่มา https://www.pobpad.com/อ่อนเพลียคลินิกมีบริการจัดชุดยาจีน ส่งพัสดุยาสมุนไพรจีนทั่วประเทศ ราคาประมาณ 1,000-2,000 บาท ขึ้นกับลักษณะอาการของโรค

โดยคลินิกจะมีการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก ลักษณะอาการ ความถี่ของอาการ อาการเกิดขึ้นนานหรือยัง สาเหตุของอาการ (ถ้าทราบ) แพ้ยา ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สำหรับจัดส่ง เป็นต้น

ปรึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 098-931-2266


ไท่อันถัง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

1095 หมู่บ้านสินทวี ซอยพระรามสอง ที่ 43

ถนนพระรามสอง แขวงจอมทอง

เขตบางมด กรุงเทพ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษา/ติดต่อสอบถาม/นัดคิว

098-931-2266

080-896-6566

@taiantang (มี @ ด้วยนะคะ)

หมอแมะ ยาจีน คลินิกแพทย์จีนไท่อันถัง พระราม2-ตรวจชีพจร สมุนไพรจีน

Copyright © 2019-2022 www.ไท่อันถังคลินิกแพทย์จีน.com All Rights Reserved